Klachten Klachten
Foss & Partners hanteert een zorgvuldige klachtenprocedure. Dit begint al bij het eerste contact met een van onze professionals. Wij maken goede samenwerkingsafspraken met onze hulpvragers. Hieronder valt ook de uitleg ‘wat te doen bij ontevredenheid of klachten’. Allereerst zal de door ons ingezette professional, de hulpverlener, proberen met de klant zelf tot overeenstemming of bijstelling van de dienstverlening te komen. Lukt dit niet, dan zal de hulpverlener vanuit Foss & Partners in overleg treden met de directie.
In samenspraak wordt een oplossing bedacht, waarbij een vorm van mediation de insteek is. Mocht dit niet tot tevredenheid van de klant leiden, dan kan worden overwogen de verwijzer te betrekken. Foss & Partners werkt immers met een pittige doelgroep en levert vaak een vorm van ‘bemoeizorg’. Deze vorm van dienstverlening kan het aantal klachten beïnvloeden en samenwerking met de hulpvrager én verwijzer kan helpend zijn om de dienstverlening vlot te trekken.
 
In samenspraak wordt een oplossing bedacht, waarbij een vorm van mediation de insteek is.
Mocht een bemiddelde aanpak niet gewenst of aan de orde zijn, dan kan een klant zijn klacht schriftelijk of per e-mail aan de directie kenbaar maken op klachten@fosspartners.nl. Daarnaast is Foss & Partners aangesloten op klachtenportaal: www.klachtenportaalzorg.nl
Foss & Partners staat altijd open voor inmenging van derden in klachtafhandeling, mits de hulpvrager (de cliënt) hiervoor toestemming geeft. Eventueel kan door de cliënt een beroep worden gedaan op een onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning (bijvoorbeeld via www.mee.nl of www.akj.nl).
Geregistreerde freelancers vallen onder het tuchtrecht (bijvoorbeeld van het SKJ/BIG). Ook hier kan een zaak aanhangig worden gemaakt, hoewel Foss & Partners van mening is dat een gang naar het tuchtrecht een eindstation is. Het gesprek met de klant is en blijft de manier om geschillen bespreekbaar te maken en op te lossen. Voor meer informatie over klachten en het omgaan met calamiteiten verwijzen wij naar ons kwaliteitshandboek.