Privacy Privacy
We vinden het erg belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In de privacyverklaring kun je lezen wat Foss & Partners doet om jouw persoonsgegevens te beschermen. 
Wil je weten welke gegevens we van jou hebben? Waarom we die gegevens nodig hebben? Hoe lang we die gegevens bewaren? Of hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, aanvullen of soms wijzigen en verwijderen? De antwoorden op deze vragen vind je in de privacyverklaring privacyverklaring
Wil je liever persoonlijk contact? Neem dan contact met ons op via info@fosspartners.nl
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect terug te brengen zijn tot jouw persoon. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, Burgerservicenummer, gezondheidsgegevens, etc. Je deelt bijvoorbeeld persoonsgegevens met ons bij het aangaan van de zorgovereenkomst.
Welke gegevens hebben jullie van mij?
Wij leggen persoonsgegevens vast in jouw dossier en begeleidingsplan. In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens wij van jou gebruiken. Als jij bijvoorbeeld eerder behandeling of begeleiding hebt gehad, dan nemen wij die informatie op in jouw dossier. Ook de gegevens van jouw indicatie of beschikking staan daarin. Wij registreren ook de voortgang van de begeleiding en hoeveel tijd wij hiervoor gebruikt hebben. Dat is nodig om de begeleiding betaald te krijgen. 
Waarvoor gebruiken jullie mijn gegevens?
Er zijn meerdere doelen waarvoor we jouw persoonsgegevens kunnen gebruiken. Zo hebben we bijvoorbeeld je gegevens nodig om te zorgen dat je begeleiding kunt krijgen. We kunnen ook gegevens van jou gebruiken om een rekening op te stellen en deze door te sturen naar de gemeente of het zorgkantoor. Een overzicht van alle doelen waarvoor we jouw gegevens gebruiken, vind je in artikel 4 van onze privacyverklaring. We mogen je gegevens alleen gebruiken als we daarvoor een goede reden hebben. We gebruiken jouw persoonsgegevens als:• dat nodig is voor de uitvoering van de zorgovereenkomst (en te zorgen dat je begeleiding krijgt)• er een wettelijke verplichting is• het nodig is voor het bedrijfsbelang• we toestemming van je hebben gekregen.
Met wie delen jullie mijn persoonsgegevens?
Soms is het nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met 'derde partijen': andere partijen dan Foss & Partners en jijzelf. Je schrijft je bijvoorbeeld via ons in voor een cursus of activiteit. Zij hebben dan jouw naam nodig om je uit te kunnen nodigen. Foss & Partners maakt met zulke partijen duidelijke afspraken over een veilig gebruik van jouw persoonsgegevens. Als derde partijen jouw gegevens willen gebruiken voor hun eigen marketing- of verkoopdoeleinden, dan geven wij die gegevens alleen als jij daarvoor heel duidelijk toestemming geeft.
Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen?
Veel van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in het begeleidingsplan. Foss & Partners moet deze gegevens 20 jaar bewaren. Daarom kun je ons niet vragen deze gegevens niet te verwijderen. Wel kun je een verzoek indienen om een aanvulling te geven of om gegevens die fout zijn, te corrigeren. Je begeleider of behandelaar kan je verder helpen.