Misschien zeggen anderen dat het niet goed met jou gaat en heb je daarom zelf besloten dat het anders moet. Het kan ook zijn dat je zorgen hebt als naaste, vriend, werkgever, als hulpverlener of dat je werkt vanuit de gemeente. Hoe dan ook: 
‘Het is tijd voor verandering, tijd om samen aan de slag te gaan!’

Foss & Partners helpt hierbij. Wij zijn de partner in specialistische ambulante dienstverlening voor iedereen van 0 tot 100 plus, voor particulieren, scholen, gemeenten, (zorg)aanbieders en werkgevers.
Het is tijd voor verandering, tijd om samen aan de slag te gaan! 
Een verwijzer (de gemeente, de huisarts, een werkgever) zet specialistische ambulante dienstverlening in als jij op meerdere gebieden hulp nodig hebt . Een verwijzer geeft ons dan de opdracht om jou hierbij te helpen. 
Ook als jij jonger bent dan 18 jaar kunnen wij jou helpen. De hulp die wij bieden gaat verder dan ondersteuning van wijkteams of andere hulpverleners. Wij denken alleen in oplossingen en geen vraag is ons te gek!
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Hulp bij persoonlijke problemen
 • HULP BIJ psychische problemen
 • Problemen binnen het gezin
 • Opvoedingsproblemen
 • Werk gerelateerde problemen
 • Hulp bij financiën
 • Problemen met het huishouden
 • Echtscheidingsproblemen
Wij luisteren naar wat jij belangrijk vindt en werken samen aan een oplossing. Foss & Partners is een veelzijdige organisatie die werkt binnen de WMO en Jeugdhulp/Jeugd GGZ. 
We denken niet in hokjes, maar in kansen.
Bovendien kennen wij geen wachtlijsten, we werken op maat en zetten hulp zo snel en intensief in als nodig. Het motto van de organisatie en de professionals die bij Foss & Partners werken bestaat uit drie woorden:
'Snel, efficiënt en altijd'.
Wij denken niet in hokjes maar in kansen
Jij bent onze belangrijkste partner, wij gaan samen met jou aan de slag en beslissingen maken wij samen.
Problemen kennen we allemaal en we weten bij Foss & Partners als geen ander, dat problemen nooit alleen komen.
Daarom denken wij in kansen, niet in ‘hokjes’ of ‘financieringsvormen’. Foss & Partners combineert slimme, ‘out of the box’ oplossingen, zodat jij de regie over je eigen leven terug pakt!
Wat kun je van ons verwachten?
 • De klant staat centraal. Het gaat dus om jou!
 • Wij starten binnen 24 uur indien nodig.
 • Wij helpen jou, je verwijzer en onze collega hulpverleners 
 met vragen op elk leefgebied, van 0 tot 100 plus.
 • Wij bieden hulp voor elk type probleem. Voor iedere 
 situatie hebben wij een specialist in huis.
 • Wij richten ons op een langdurige stabiele (thuis)situatie 
 voor jou.
Voor wie? Volwassenen
Jij hebt Foss & Partners gevonden. Dit betekent dat het op dit moment niet gaat zoals je wil. Wat is er aan de hand? Heb je schulden of problemen met vrienden of familie? Wil je je leven beter gaan organiseren?
Het kan zijn dat er (plotselinge) veranderingen zijn in je leven, waardoor je de grip kwijt lijkt te zijn geraakt. Of zijn de problemen al langdurig en stapelen ze zich op. Heb je onvrede over hoe het gaat, of is het echt crisis?   
Wil je je leven beter gaan organiseren?
Foss & Partners biedt diverse vormen van hulp aan volwassenen. Of je 19 of 99 bent maakt ons niet uit, we houden rekening met jouw leefsituatie en wat jij belangrijk vindt. Het gaat om jouw doelen in jouw leven. In onze jarenlange ervaring zijn wij heel veel verschillende mensen tegengekomen, met verschillende vragen en problemen. De kennis die wij hebben opgedaan, gebruiken we om jou te helpen met het behalen van jouw eigen doelen.
Heb jij bijvoorbeeld moeite met gevolgen van je eigen gedrag, dan zoeken we samen naar hoe jij je leven weer op de rit kan krijgen. Misschien heb je veel meegemaakt, vertrouw je mensen moeilijk, of heeft iemand je vertelt dat je last hebt van autisme of van borderline. Wij willen weten hoe dat voor jou is, we willen weten waar jij goed in bent, wat je hebt meegemaakt en waar je kansen liggen. Ons interesseert het echt hoe het met jou gaat.  
MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52
Voor wie? Jeugd
Gaat het niet zo lekker? Hoe het komt weet je niet, maar op de een of andere manier ben je in een vervelende situatie beland. Ruzie thuis, die zover uit de hand loopt dat jij of je ouders tegen elkaar schreeuwen of nog erger? Voel jij je thuis of op straat niet veilig? Word je gepest of heb je akelige dingen meegemaakt. Denk niet dat je de enige bent!

Foss & Partners werkt op veel manieren samen met kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk. Wij komen niet alleen bij gezinnen thuis, maar ook op straat of in een buurthuis. Opgepakt door de politie? Niet zo handig, maar wij vinden jou nog steeds de moeite waard om naar te luisteren. Kortom, wat er ook aan de hand is, wie er ook vervelende dingen tegen je gezegd heeft, wat je ook hebt uitgespookt… 
Wij gaan samen aan de slag met jouw leven en jouw toekomst!  
Foss & Partners werkt samen met jou. Ben je onder de 12 jaar oud, dan spreken wij met jou en je ouders/verzorgers. De wet zegt dat jouw ouders/verzorgers bepalen hoe de hulp eruitziet. Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud, dan bepaal jij mee en mag je ook tekenen voor jouw eigen hulpverleningsplan. Hierin staat wat er aan de hand is en wat we gaan doen om je situatie beter te krijgen.
Ben je 16 jaar of ouder, dan bepaal jij zelf wat voor plan we maken en met wie jij de informatie wil delen. Ook hierbij geldt, dat wij verplicht zijn informatie te delen als jij jezelf echt in gevaar brengt.
Voor meer informatie kun je kijken hoe de meldcode werkt.
om jou te helpen is dat het veilig is bij jou thuis. Daar kunnen we samen aan werken.
MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52
Voor wie? Ouder(s)/Verzorger(s)
Ben je ouder(s)/verzorger(s) van een kind en maak je je zorgen? Wij komen in actie als het jou niet meer lukt om samen met je gezin, familie of bijvoorbeeld een wijkteam of de huisarts te zoeken naar oplossingen.
Heeft je kind een diagnose gekregen, maar weet jij niet hoe je in de praktijk moet zorgen voor een leefbare situatie met je kind. Zoek hulp en ervaar wat Foss & Partners kan betekenen voor je. Ook als anderen zeggen dat het bij jou thuis niet veilig is, gaan wij naast je staan om oplossingen te zoeken.  
Wij werken open, transparant en altijd met jou samen
Foss & Partners kijkt oplossingsgericht, dus concreet naar hoe het morgen beter kan. Tegelijkertijd gaan wij samen met jou op zoek naar dieperliggende oorzaken van de gezinsproblemen.
Wij zijn geduldig en deskundig, zonder oordeel en doelgericht. Een hulpverleningsplan maken we samen. Neem gerust contact op als je je afvraagt wat wij voor jou kunnen betekenen. 
MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52
Voor wie? Opdrachtgevers
Gemeente
Foss & Partners staat gemeenten bij als het gaat om ingewikkelde, tweedelijnszorg voor burgers van 0-100 plus. Wij worden ingeschakeld door jeugdteams, sociale teams, wijkteams en huisartsen als de zelfredzaamheid dermate is verstoord dat professionele interventie noodzakelijk is.
Daarnaast kan Foss & Partners worden ingezet op preventief vlak; wij bieden hulp bij ‘voorkomen van erger’. Hoe ernstig een probleem ook lijkt, kansen zijn er overal en ‘niets is wat het lijkt’. De ervaring leert dat de crisis ‘op papier’ er vele malen ernstiger uitziet dan als er van mens tot mens wordt gesproken.
Foss & Partners is er om erger te voorkomen en te stabiliseren
Foss & Partners staat voor verwijzers (gemeenten, huisartsen en werkgevers) klaar voor iedere 2e lijns vraag (middels een beschikking) of elk project (middels subsidie)
Door de expertise op diverse terreinen kan Foss & Partners met vrijwel iedere denkbare doelgroep uit de voeten:

 • Opstandig gedrag en moeite hebben met andermans gezag
 • Psychiatrische uitdagingen (ADHD, ODD, autisme, schizofrenie en depressie, maar ook 
 persoonlijkheidsstoornissen als borderline, hechtingsproblematiek, 
 angststoornis, ontwijkende- of afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
 • Opgroei- en opvoedproblemen
 • Geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Borgen van veiligheid
 • Dakloosheid
 • Financiële problemen
 • Uiteenlopende crisissituaties (van 0 tot 100 plus)
 • Een mate en/of wijze van middelengebruik (alcohol, soft- en 
 harddrugs), die het gebruik bij de jongeren ‘onderwerp van gesprek 
 maakt’. Er hoeft dus niet per se sprake te zijn van een ‘verslaving’ of 
 ‘afhankelijkheid’, noch hoeft er een diagnose op vastgesteld te zijn 
 t.a.v. het gebruik
 • Gedragsproblematiek (vernielingen, diefstal, verbaal/fysiek geweld)
 • Multiproblem gezinnen
 • Gezinnen met uiteenlopende culturele achtergrond
 • Forensische jeugdigen en volwassenen (met en zonder FZ-indicatie)
 • Licht verstandelijk beperkte jongeren en volwassenen
 • Personen met verward gedrag

MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52
Wij zijn experts in het voorkomen van crisis of het bieden van crisishulp, inclusief nazorg 
Onze specialisatie zit hem in en rondom het crisisdomein en de ‘moeilijke doelgroepen’. Dat wil zeggen wij zijn experts in het voorkomen van crisis of het bieden van crisishulp, inclusief nazorg.
Bent u op zoek naar snel in te zetten, stevige en zeer intensieve hulp, omdat een situatie uit de hand dreigt te lopen, maar wilt u zich geen zorgen maken over het ambulante traject van maanden dat u moet volgen? Wij staan klaar met een traject op maat. 1 hulpvrager, 1 plan, 1 hulpverlener. 1 traject op maat. 
Als iemand meer specialistische zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanuit de GGZ. Werkt Foss & Partners daarmee samen of leiden we, gevraagd en ongevraagd actief toe naar zorg. 
Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/ of de omgeving zal Foss & Partners passende maatregelen nemen. Hetzelfde geldt voor zorgen omtrent veiligheid van kinderen.


Voor wie? Gemeentes waar Foss & Partners actief zijn
Regio' s waar Foss & Partners actief is
Regio Amersfoort
Amersfoort
Baarn
Bunschoten
Eemnes
Leusden
Soest
Woudenberg
Regio Gooi & Vechtsteek
Blaricum
Bussum
Eemnes
Hilversum
Huizen
Laren
Muiden
Naarden
Wijdemeren
Regio FoodValley
Barneveld
Nijkerk
Scherpenzeel
Regio ZuidOost Utrecht
Bunnik
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede
Zeist
Voor wie? Vervolg opdrachtgevers
Wij blinken uit bij vragen waar anderen de vraag als lastig, tijdrovend of met weinig kans van slagen zien. Deze vragen treden vaak op in crisisachtige situaties.
Er moet nú iets gebeuren; het kind is niet veilig, schulden dreigen tot huisuitzetting te leiden, een persoon lijkt verward, een GGZ opname stopt, terugkeer in de maatschappij is aanstaande en ga zo maar door.
Veiligheid staat voorop
MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52
Instellingen / collega zorgaanbieders
Foss & Partners staat voor ‘out of the box’ en voor samen. Door ons flexibele organisatiemodel, gecombineerd met de kennis, houding en competenties van onze mensen, kunnen we uitstekend samenwerken. Collega’s kunnen ons ter consultatie vragen. Als collega’s zijn wij geheel vrijblijvend te benaderen voor overleg.
Is er meer nodig, dan kunnen wij naast bestaande hulp worden ingezet, al dan niet in onderaannemerschap. Wij maken duidelijke afspraken over rollen, verantwoordelijkheden, financiering en verwachtingen. Foss & Partners gaat echter vooral doen. Samen met de collega’s hanteren wij ons motto: ‘Snel, efficiënt en altijd’.
'Snel, efficiënt en altijd'
MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52