Wat doen wij? Waar staan wij voor?
Foss & Partners staat klaar voor iedere hulpvrager. Onze missie is de kracht van de hulpvrager vergroten en bijdragen aan een inclusieve samenleving. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Ieder mens telt voor ons!


Onze hulpvragers benaderen wij met respect, openheid en wederzijds vertrouwen. Samen met de hulpvrager gaan wij op zoek naar kansen en nieuwe mogelijkheden. Wij gaan de uitdaging aan! Foss & Partners sluit aan waar nodig en ondersteunt wijkteams en andere ketenpartners waar hulpvragen te complex of te intensief zijn om in de eerste lijn op te lossen. De doelgroep waar wij ons op richten kan wat betreft hulpvraag onmogelijk gevat worden in een sluitende of beknopte omschrijving qua personalia, gedragingen en problematieken. Omdat onze doelgroep zo divers is, biedt Foss & Partners iedereen een kans. Dit doen wij bewust, omdat zoveel mogelijk hulpvragers goede zorg verdienen. 
Gelijkwaardige relatie van wederzijds respect aangaan
Voorop staat dat wij als zorgverleners er willen zijn voor burgers; de individuen en de gezinnen. Wij willen naast hen staan en zoveel mogelijk een gelijkwaardige relatie van wederzijds respect aangaan. 
De verdere invulling van de begeleiding en behandeling is afhankelijk van de wens van de hulpvrager en de verwijzer. Het doel van onze hulp blijft altijd het ‘normaliseren’ van de leefsituatie van de hulpvrager.

Onze werkpraktijk is uitdagend en vraagt van de professional een open, eerlijke en integere houding naar de hulpvrager 

MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52
Wat doen wij? Hoe werken wij?
Als wij starten (intake) leggen wij uit wat Foss & Partners is en wat de klant kan verwachten. Dit geldt zowel voor de hulpvrager als voor de eventuele verwijzer. Wij luisteren, kunnen snel handelen, denken integraal en oplossingsgericht en zeggen waar het op staat. Open, eerlijk, duidelijk en direct. Deze boodschap is eenduidig naar zowel de hulpvrager als de verwijzer. Afgesproken wordt hoe het zit met de bereikbaarheid van de medewerker en diens uren inzet. Duidelijk moet zijn aan welke doelen wij gaan werken en hoeveel tijd wij daarvoor hebben.
De zorgverlener maakt een plan met de cliënt (of werkt met het plan dat is opgesteld). Het plan wordt geëvalueerd op afgesproken tijden en wij bespreken steeds wat er nodig is, wanneer dat moet gebeuren en wie eraan bijdragen of ervoor verantwoordelijk zijn. Concreet en stap voor stap, daar houden wij van. Foss & Partners werkt met talloze methodieken. Het moet passen en vooral werken voor de klant. Als praten geen oplossing is, kijken wij naar andere vormen. 
Veiligheid voorop: Indien er sprake is van een situatie die onveilig is, hanteren wij de meldcode 
Lees verder
Wat doen wij? Samenwerking met budget beheer
Het lijkt een vreemde eend in de bijt, budget beheer naast het 'hulpverleningstraject'. Niets is minder waar. Wij geloven niet in therapie of begeleiding voor gedrag, als je (financiële) huishouden continu voor stress zorgt.
Als de basis niet op orde is, heeft onze interventie vaak minder kans van slagen. Naast dat wij onze kennis van financiële hulp- en dienstverlening combineren met gedragsmatige interventies, werken wij ook graag samen met budget beheerders. Samen kom je verder!
Wat doen wij? Trainingen / workshop
Foss & Partners kan diverse trainingen, scholingen en workshops verzorgen. Neem contact op voor een aanbod en offerte op maat! 
MEER INFORMATIE? info@fosspartners.nl 033 - 202 26 52
Wat doen wij? Waar?
Foss & Partners heeft op dit moment een contract bij de volgende gemeenten. Staat u gemeente er niet bij, neem dan contact op om te zien op wat voor manier Foss & Partners iets voor u kan betekenen. 
Regio' s waar Foss & Partners actief is
Regio Amersfoort
Amersfoort
Baarn
Bunschoten
Eemnes
Leusden
Soest
Woudenberg
Regio Gooi & Vechtsteek
Blaricum
Bussum
Eemnes
Hilversum
Huizen
Laren
Muiden
Naarden
Wijdemeren
Regio FoodValley
Barneveld
Nijkerk
Scherpenzeel
Regio ZuidOost Utrecht
Bunnik
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede
Zeist
Wat doen wij? Waar vervolg
Foss & Partners kan door middel van een beschikking van de gemeente worden ingezet. Voor zorg voor volwassenen is dit een beschikking vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor jeugd is een beschikking vanuit de Jeugdwet nodig. Voor jeugdigen kan er ook een verwijzing bij de huisarts worden gevraagd. Afhankelijk van de welke zorg wordt ingezet, kan dit een verwijzing voor begeleiding of behandeling zijn.
Foss & Partners biedt de mogelijkheid om hulp te bieden via een PGB (Persoonsgebonden Budget), mocht een gemeente bijvoorbeeld geen contract met Foss & Partners hebben. Welke verwijzing nodig is kun je met ons bespreken en met de medewerker van het lokale wijkteam of de huisarts. Neem vrijblijvend contact met Foss & Partners op om precies te weten wat er nodig is en waar je aan toe bent.    
Wil je langskomen, dat kan altijd. Of je nu klant bent of verwijzer. Neem gerust contact op voor een afspraak.    
MEER INFORMATIE? aanmeldteam@fosspartners.nl 033 - 202 26 52