Meldcode en risico taxatie
Bij zorgen omtrent veiligheid volgen wij altijd de meldcode. Onderstaand model vormt de onderlegger. 
Vanuit Foss & Partners hebben wij de meldcode geconcretiseerd voor onze organisatie. Waar mogelijk en waar nodig betrekt Foss & Partners altijd de hulpvrager (cliënt). Bij signalen van onveiligheid (0 – 100 +) hanteren wij het volgende stappenplan:
Stap 1 intercollegiaal overleg bij zorgen.
De specialist van Foss & Partners treedt bij vermeende zorgen over veiligheid in overleg met een collega. Hij of zij gaat toetsen: ‘Zie ik het goed?’. Foss & Partners hanteert indien nodig gestructureerde risicotaxatie instrumenten. Het gebruik is geen doel op zich maar een hulpmiddel voor gestructureerde besluitvorming.
Stap 2 directie bellen.
Indien de collega de zorgen ook (h)erkent (het vier ogen principe) wordt direct overleg met de directie gezocht. De zorgen worden gemeld en er wordt een strategie bepaald. Er wordt afgewogen of Foss & Partners in voldoende mate in staat is de situatie voldoende veilig te krijgen. Een veiligheidsplan wordt gemaakt en ingezet, in samenspraak met de cliënt. 
Stap 3 de verwijzer inschakelen.
Stap 3 kan snel volgen na of tijdens stap 2. Als het nodig is om verder te gaan dan te informeren zal Foss & Partners (schriftelijk) onderbouwen waarom opschalen nodig is. De verwijzer kan dan gepaste maatregelen nemen (bijvoorbeeld de stap richting drang en dwang kader). 
Indien er sprake is van (zorgen over) kindermishandeling wordt Veilig Thuis altijd ingeschakeld. In sommige gemeentes zal de opdrachtgever rechtstreeks schakelen met de gecontracteerde G.I. als deze bij stap 3 wordt geïnformeerd.